Dela med sig
Bokmärke
Skriv ut
GPX
KML
Planera en tur hit
Innesluta
Kondition
Pilgrimsled

VANDRING TILL HELIGA PLATSER I LUND

· 1 review · Pilgrimsled · Skåne
Responsible for this content
Paxwalk Verified partner 
 • Målet eller början?
  / Målet eller början?
  Bild: Ulf Sighede, Paxwalk
 • / Domkyrkan, öster
  Bild: Ulf Sighede, Paxwalk
 • / I smärtan är Du nära.
  Bild: Kristina Strand Larsson, Kristina Strand Larsson
 • / HELGEANDSHUSET OCH SANKT GODEHARDS KYRKA
  Bild: Ulf Sighede, Paxwalk
 • / Sankta Maria minor betyder Den mindre Mariakyrkan
  Bild: Ulf Sighede, Paxwalk
 • / Lunds domkyrka kryptan
  Bild: Ulf Sighede, Lunds domkyrkoförvaltning
 • / Lunds domkyrka tak
  Bild: Ulf Sighede, Lunds domkyrkoförvaltning
 • / Labyrint i soluppgång
  Bild: Ulf Sighede, Anna Alebo
 • / På väg
  Bild: Ulf Sighede, Paxwalk
 • / Lunds domkyrka
  Bild: Ulf Sighede, Lunds domkyrkoförvaltning
 • / Interiör Lunds domkyrka
  Bild: Ulf Sighede, Lunds domkyrkoförvaltning
 • / En pilgrimsbulle?
  Bild: Ulf Sighede, Paxwalk
0 150 300 m km 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SANKTA MARIA MAGDALENA DOMINIKANKONVENT SANKT MIKAELS KYRKA SANKT JOHANNES KYRKA OCH SANKT JÖRGENS HOSPITAL SANKTA MARIA MAGLE KYRKA SANKT MÅRTENS KYRKA SANKT HANS KYRKA HELIGKORSKYRKAN SANCTA CRUX SANKT STEFANS KYRKA SANKT ANDREAS KYRKA SANKTA MARIA MINOR SANKT BOTULFS KYRKA SANKT CLEMENS KYRKA STAVKYRKAN I KATTESUND SANKT PETER VID GRÖNEGATAN SANKT MÅNS KYRKA SANKT JAKOBS KYRKA SANKT NICOLAI KYRKA

VANDRING

Vandringen startar i den stenlagda labyrinten på Domkyrkoplatsen mellan Lunds domkyrka, Liberiet och Domkyrkoforum. Ställ dig vid ingången till labyrinten som markeras med en pil av mässing i en av stenarna.

lätt
9,6 km
2:24 tim
72 m
70 m
FÖRORD TILL BOKEN

Om att vandra i Lund handlar många böcker. Den här också. Men i den här får du också vandra till världens yttersta gräns, till platser i
Jerusalem, till Laurentius grav i Rom och Olofs i Trondheim. Du gör det tillsammans med ärkebiskopar, apostlar och andra lärjungar, tillsammans med dagens vandrare, turister och ”bara nyfikna” eller ”historiskt intresserade”. Och tillsammans med många generationer av pilgrimer.

Detta är en vägledande bok. Fysiskt eller i tanken leds du på Lunds gator till synliga eller osynliga stopp på vägen. 27 gånger ges information, tid för reflektion och hjälp till bön. Detta är nämligen en vägledande bok också i inre mening. Alla 27 platserna har varit eller är platser där människor ber och firar gudstjänst. Du kan vara en av alla dessa. På samma sätt som rester av många numera försvunna kyrkor ligger dolda under marken, kanske en spirande tro ligger dold hos vandraren. Eller finns den lika synlig och uttalad i en människa som Domkyrkan syns i Lund, stadens centrum och hjärta.

Anna Alebo, pilgrimspräst i Lunds domkyrka och kaplan för Killans bönegård på Österlen, har på mångas önskemål skrivit denna bok, en guide för Lund och mycket mer.

Må Guds skönhet lysa upp din väg.
Må Kristus gå med dig och bära din oro.
Må Anden blåsa på din rygg så att dina steg blir lätta
och må Maria sjunga för dig trons sånger.

Håkan E Wilhelmsson
Senior Domprost

 

PILGRIMSFOLKET

Utanför Domkyrkans port i väster står sedan en tid en kvinna. Hon verkar bekant på något sätt. Som om hon egentligen hör till platsen men varit på resa och nu återvänt hem. Alldeles stilla står hon, lugn och trygg, som om hon vore av brons. En lång kappa omsluter henne och hon är inte ensam. Under kappan skymtar alla de som sökt och söker skydd hos henne. Hon är Gudsmodern. Skyddsmantelmadonnan. Hon är här för att stanna.

Domkyrkan är helgad åt henne och åt Den helige Laurentius, i Norden kallad Sankt Lars. Han står inne i kyrkan, allra längst upp i högkoret, också han stilla, som om han vore av brons. Laurentius var diakon i Rom på 200-talet och hade ansvar för församlingens egendom. När kejsaren ville se Kyrkans skatter anade Laurentius oråd och delade genast ut allt till de fattiga i församlingen. Sedan tog han med sig de fattiga till kejsaren, pekade på dem och sa: Här är kyrkans skatter. Kejsaren straffade Laurentius för hans olydnad genom att grilla honom på ett halster över öppen eld. Ända in i döden hävdade Sankt Lars människans värde och helighet.

Längst fram i kyrkan står alltså Laurentius riktad mot öster, mot Kristus i absiden, mot soluppgången och allra längst ner bakom alla finns Maria. Det påminner om en pilgrimsvandring. En pilgrimsledare går alltid först och visar vägen och en går sist och ser till att alla kommer med, att ingen går vilse eller blir lämnad ensam. Och däremellan går alla vandrarna.

Varje människa är en pilgrim på väg genom livet. I Domkyrkans berättelse om vår gemensamma pilgrimsvandring genom tillvaron går Sankt Laurentius allra först och visar vägen. Han orienterar sig efter Mästaren själv som är Ljuset. Allra sist går Maria och ser till att vi alla kommer med, att ingen blir lämnad ensam längs livsvägen. Hon sveper in alla eftersläntrare i sin kappa, när vi börjar halta, tappar orken eller mister hoppet.  Och däremellan finns alla vi tillsammans. Alla vi som är på väg på en hisnande pilgrimsfärd genom livet.

Bilden brister bara i en detalj. På kyrkans södra sida, ute på Domkyrkoplatsen, står Henric Schartau. Han är alldeles stilla, som om han vore av brons, och står faktiskt vänd åt fel håll. Han är lite utanför ledet, vid sidan av gemenskapen. Lite vilsen. Men snart, när Maria når fram till honom där hon går allra sist, kommer hon säkert att svepa in även honom i sin mantel och få med honom på vägen.

Domkyrkan är inte bara ett hus av sten. Hon berättar om tillvarons djupdimensioner. På samma sätt är Lund inte bara en stad av sten, trä och betong med nu levande människor. Hela Lund är ett fönster mot himlen. Välkommen att som jordbo gå på upptäcktsfärd tillsammans med alla himmelsborna i Lund. Det enda du behöver ta med dig på vandringen är ett öppet sinne och en dos av den fantasi Gud gett dig. Inom pilgrimsrörelsen talas det ofta om pilgrimens sju nyckelord. Ett av dem är tystnad. Vandra gärna några av sträckorna under tystnad. Då är det lättare att lyssna.

HIMLEN I LUND - GUDOMLIG GEOGRAFI

Lund grundlades som stad i slutet av 900-talet. Då byggdes också de första kyrkorna. Ytterligare ett tiotal kyrkor tillkom vid 1000-talets mitt och resten på 1100-talet. Många av kyrkorna byggdes först som stavkyrkor av trä, men gjordes senare om till stenkyrkor i romansk stil med långhus, ett smalare och lägre kor och en skön absid, eller ibland ett rakt avslutat kor. Förmodligen restes de första kyrkorna av stormän och var avsedda för det egna hushållet. När kyrkorna byggdes om gjordes de större för att rymma alla som bodde i kyrkans närhet, socknen. Privatkyrkorna, eller gårdskyrkorna, hade blivit sockenkyrkor.

När Lund utsågs till ärkebiskopssäte år 1103/04 gick staden in i sin verkliga storhetstid. Redan tidigare hade en biskop funnits i Lund, men Danmark hade i kyrklig mening legat under ärkebiskopsstolen i Hamburg-Bremen, liksom alla andra länder norr om Danmark. Den nya ärkebiskopen i Lund fick nu uppdraget att leda Kyrkan inte bara i Danmark utan också i Sverige, Norge, Shetlandsöarna, Orkneyöarna, Hebriderna, Färöarna, Island och Grönland. Ja, ända till jordens yttersta gräns i norr. Det fanns skäl att kalla Lund Metropolis Daniae, Danmarks moderstad.

Trots att Lund var en viktig stad var befolkningen inte särskilt stor. Förmodligen kunde nästan alla lundabor rymmas till mässa i den stora katedralen. Det var inte för att alla människor skulle få plats som det fanns så många kyrkor. Snarare fanns det så många kyrkor för att alla helgonen skulle få plats.

När Lund blev ärkebiskopssäte började en ny tid av kyrkobyggnation i staden. Kyrkorna som kom till efter 1103/04 fick, med få undantag, ett helgonnamn som innebar att kyrkans placering i staden motsvarade helgongravens placering i den kristna världen. Alltså en himmelsk geografi. I västra Lund placerades kyrkor med namn och reliker förknippade med Europa och i östra Lund placerades kyrkor med namn och reliker med anknytning till Asien. Sankt Jakobs kyrka byggdes långt i väster, eftersom Den helige Jakobs grav enligt traditionen finns i Santiago de Compostela i nordvästra Spanien, nära det man kallade Finisterre, jordens yttersta gräns i väster. Sankt Olofs kyrka placerades längst i norr, till och med utanför stadsvallen, eftersom Den helige Olofs helgongrav fanns i Nidarosdomen i Trondheim i Norge.

Domkyrkan i stadens mitt fick representera den kristna världens två andliga centra, Jerusalem genom tempelarkitekturen och Rom genom att kyrkan är helgad åt Sankt Laurentius, diakon i Rom.

Staden Lund blev på detta sätt ett sakralt landskap. Lundabon omgavs av sina grannar, himmelsborna, de som fanns på andra sidan den osynliga gränsen mellan tid och evighet.

Idag är de gamla altarplatserna bortglömda av de flesta, men de bor i markens minne. Den som vandrar uppmärksamt genom centrala Lund påminns om de nu försvunna helgedomarna genom att läsa namnen på gator, kvarter och torg: Botulfsplatsen, Mårtenstorget, Vårfrugatan, Klostergatan, Petriplatsen, Gråbrödersgatan, kvarteret Sankt Jakob, Tomegapsgatan, Clemenstorget och så vidare.

Vid tiden för reformationen i Danmark 1536 revs eller övergavs alla kyrkorna i Lund utom Domkyrkan, Klosterkyrkan och Sankt Godehards kyrka. Den senare revs 1834, och idag finns bara två av de medeltida kyrkorna kvar ovan jord.

Vetskapen om att marken under mina fötter varit helig mark för mina förfäder kan hjälpa mig i min vardag. När jag stressar genom gatorna för att hinna till arbetet eller bussen kanske jag skyndar över en plats där altarljusen brunnit i fyrahundra år och människor vandrat till med sin bön och sin längtan. När jag väljer skor i en affär eller tar en kopp kaffe på ett café kan det vara just på en plats där rökelsen tänts och förtätat rummet. De heliga platserna från förr, som ständigt finns under mina fötter, kan påminna om att himlen bär mig och att Gud alltid finns vid min sida. Gud tänder altarljusen och rökelsen för mig och viskar i mitt öra: ”Du är helig, min vän! Ja, den heligaste av platser finns inne i dig själv, mötesplatsen med mig i ditt djupaste djup, och den platsen bär du alltid med dig.”

PROCESSIONSVANDRINGAR GENOM LUND DÅ OCH NU

Processioner med reliker, rökelse, böner och sång måste ha varit en vanlig syn för den medeltida lundabon, både inne i katedralen och i staden som vid bön- och gångedagarna då relikskrin bars runt i procession på bårar.

Vart gick då processionerna genom Lund? Professor Anders Andrén nämner tre olika källor från 1580-talet där stadens kyrkor är uppräknade i en och samma ordning - biskop Mogens Madsens stadsbeskrivning, Vedels kartskiss och i textkommentarerna till kartan. Andrén menar att det är en underlig ordning som bäst förklaras av en nu försvunnen medeltida lista över kyrkorna och som angav en processionsordning genom staden.

Om man drar en vandringsväg på kartan enligt uppräkningen kommer man i princip aldrig att behöva korsa denna väg och varje kyrka passeras bara en gång.

Sedan 2013 har Lunds domkyrka återupptagit processionsvandringen som genomförs varje år den 15 augusti på Marie himmelfärdsdag. Det finns inga historiska belägg för processionsvandringar på medeltiden just denna dag på kyrkoåret, men det var en tid av stor fest. Domkyrkans skyddshelgon Sankt Laurentius firningsdag var den 10 augusti och Jesu mor Marias den 15 augusti.

Vandringsvägen är inte helt identisk med den medeltida eftersom varken Sankt Nicolai kyrka, stadens kloster eller Sankt Johannes evangelistens kyrka med Sankt Jörgens hospital fanns med på listan. Vi vandrar med kors i täten, en del är liturgiskt klädda och andra vardagsklädda. Vandringen är cirka 10 kilometer lång och tar fem timmar inklusive pauser. Avslutningen sker i Domkyrkans högkor hos Sankt Laurentius.

Följ med 15 augusti eller gör vandringen på egen hand. Du kan vandra i ett enda sträck eller dela upp vandringen i tre delar. Första sträckan startar vid Domkyrkan, går mot öster och söder via Helgeandshuset och tillbaka norrut till Sankt Botulfs kyrka. Här är du nära Domen och kan vila en stund i Domkyrkoforum eller på Domkyrkoplatsen. Andra sträckan går från Domkyrkan åt sydväst och sedan nordost till Sankt Nicolai kyrka som också den ligger ett stenkast från katedralen. Tredje sträckan går norrut från Sankt Nicolai kyrka via Helgonabacken och sedan söderut tillbaka ner till Domen.

 

Författarens rekommendation

Vägbeskrivningarna finns i de enskilda punkterna som är markerade på kartan, POI.
outdooractive.com User
Författare
Texterna kommer från Boken Vandring till heliga platser i Lund av Anna Alebo
Foto/form: Kristina Strand Larsson
Uppdatering:: oktober 19, 2016

Svårighet
lätt
Teknik
Uthållighet
Erfarenhet
Landskap
Högsta punkt
68 m
lägsta punkten
33 m
Bästa tiden på året
jan.
feb.
mars
apr.
maj
juni
juli
aug.
sep.
okt.
nov.
dec.

Säkerhetsinformation

Lund är en stad med mycket trafik, därför är det viktigt att du är uppmärksam på trafiken. Använd övergångsställe där det finns. När du läser vägbeskrivning eller följer kartan på appen så stanna upp.

Utrustning

Lätta promenadskor

Kläder efter väderlek

Liten ryggsäck för dricka och snacks

Start

Labyrinten vid Liberiet (46 m)
Koordinater:
Geographic
55.703601, 13.194096
UTM
33U 386516 6174569

destination

Lunds domkyrka

Vägbeskrivning

Hela sträckan är 10 km.

Du kan se avstånden på appen eller här på kartan.

Notera


alla anteckningar på skyddade områden

Kollektivtrafik

kollektivtrafikvänliga

Du kan lätt ta dig till Lund med Skånetrafiken.

Se Skånetrafikens reseplanerare

Att hitta dit

Avfarterna från motorvägarna mot Lund är tydligt skyltade.

Förbindelser med tåg till Lund är utmärkta kolla med SJ eller Skånetrafiken.

Parkering

Det är svårt med parkeringsplatser i centrala Lund, det är därför fördelaktigt att parkera i utkanten av Lund och ta bussen in till Lunds Centralstation. Lättast är det att åka med kollektivtrafik till Lund som har utmärkta förbindelser och så gynnar vi miljön.

 

Arrival by train, car, foot or bike

Book recommendation by the author

OTRYCKTA KÄLLOR Muntliga uppgifter av domkyrkoguide Anita Larsson TRYCKTA KÄLLOR Bibel 2000 Blom, K.A. Klosterstaden. Föreningen Gamla Lund Årsbok 83. Lund 2001. Engelhardt, P.A. Helgonkalendern. Bokförlaget Catholica. Vejbystrand 1995. Farmer, D. The Oxford Dictionary of Saints. Oxford University Press. Oxford 2004. Gardelin, G. Kyrkornas Lund. Archaeologica Lundensia. Lund 2015. Källström, H. Domkyrkan som andakstmiljö under senmedeltiden. Linköping och Lund. Artos. Skellefteå 2011. Wahlöö, C. (red). Metropolis Daniae. Ett stycke Europa. Kulturens årsbok 1998. Lund 1998.


Questions & answers

Pose the first question

You have a question concerning this content? Here is the right place to ask it.


Reviews

5,0
(1)
outdooractive.com User
Magnus Malmgren
oktober 19, 2017 · Community
Den 16 oktober vandrade vi till några utvalda heliga platser i Lund där utgrävningar äger rum eller ska äga rum, och Arkitekten Conny Johansson Hervén berättade om vad man hittat av kyrkomurar och på gravplatserna. Man vet nu var St Mikaels kyrka har legat i Lund och har även kunnat undersöka gravar där. Vid platsen där St olofs kyrka legat, alldeles intill Allhelgonakyrkan, har man också undersökt gravar och bland annat funnit pärlor från något som tycks vara ett radband och ett mynt från ca 1060. Det talar för att S:t Olovs kyrka byggdes tidigt.
visa mer
Datum för skapande oktober 16, 2017
Grav utgrävd vid St Olofs kyrka i Lund. Foto Lars Bjerstam
Bild: Magnus Malmgren, Community

Photos of others


Omdömen
Svårighet
lätt
Distans
9,6 km
Varaktighet
2:24 tim
Uppstigning
72 m
Nedstigning
70 m
kollektivtrafikvänliga Rundtur Med Stopp för förfriskningar Lämpligt för familjer och barn Kulturella / historiska värden Insider tips Lämplig för barnvagnar

Statistik

: tim.
 km
 m
 m
Högsta punkt
 m
lägsta punkten
 m
Visa höjdprofil Göm höjdprofil
För att ändra synfält, tryck pilarna tillsammans.