Dela med sig
Bokmärke
Skriv ut
GPX
KML
Planera en tur hit
Innesluta
Kondition
Pilgrimsled Skede

Helgonleden, Vitvattnet till Klaxåsen

Pilgrimsled · Jämtland
Responsible for this content
Paxwalk Verified partner 
  • Klockstapeln vid gamla kapellplatsen i Kårböle
    / Klockstapeln vid gamla kapellplatsen i Kårböle
    Bild: Elisabeth Andersson, Pilgrimstid
  • / Klaxåsens Skolmuseum
    Bild: Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Klax%C3%A5sens_skolmuseum_01.jpg
0 150 300 450 600 m km 2 4 6 8 10 12 14

Helgonleden följer här Kårböleleden, den är uppmärkt med stolpar, Sankt Olofsmärket.

14,3 km
3:29 tim
73 m
49 m

Från Vitvattnet går man längs Inlandsbanan och följer ån Hoan till Björberget, namnet kan härröra från domsmannen Björn ägare av domänen i början av 1400-talet.

Från Björnberget till Klaxåsen, södra Jämtlands äldsta by, troligen befolkad sedan slutet av 800-talet. Namnet kan ha uppkommit genom att kyrkklockorna sänktes i Hoan för att inte komma i fiendehänder 1178 när kung Sverre kom att erövra Jämtland till Norge. Klockorna återfanns aldrig. Sägen om en kyrka från slutet av 1000-talet är stark, en minnestavla finns nära den troliga kyrkplatsen.

I Klaxåsen kan man besöka Klaxåsens Skolmuseum.

Klaxåsen är en viktig plats med många traditioner om pilgrimsleden och pilgrimer.
Etappen är tämligen kuperad och det finns våtmarker, samt ett vadställe över en mindre å, strax innan man kommer till Klaxåsen. Det finns ett rep över ån för att underlätta övergången

Angående en alternativ sträcka när det är mycket blött i markerna, se säkerhetsinformation.

 

outdooractive.com User
Författare
Elisabeth Andersson
Uppdatering:: juni 12, 2019

Högsta punkt
398 m
lägsta punkten
325 m

Säkerhetsinformation

Strax efter starten från Vitvattnet (Hoppet) måste man passera en våtmark. Om man inte har lämpliga skor, är alternativet att från starten följa byvägen till vänster till centrala delen av Vitvattnets byn. Efter ca 1 km möts Kårböleleden/Helgonleden, som går genom skogarna, och byvägen. Pilgrimstolparna visar vägen vidare.

Notera


alla anteckningar på skyddade områden

Arrival by train, car, foot or bike


Questions & answers

Pose the first question

You have a question concerning this content? Here is the right place to ask it.


Reviews

Write your first review

Be the first to review and help others.


Photos of others


Distans
14,3 km
Varaktighet
3:29 tim
Uppstigning
73 m
Nedstigning
49 m

Statistik

: tim.
 km
 m
 m
Högsta punkt
 m
lägsta punkten
 m
Visa höjdprofil Göm höjdprofil
För att ändra synfält, tryck pilarna tillsammans.